Is hacken altijd verboden? 

Op het nieuws hoor je weleens dat grote partijen het slachtoffer zijn van inbrekers op hun website, ook wel hacken genoemd. Dat is natuurlijk harstikke vervelend voor diegene die het overkomt, maar vaak hebben hackers wel zo hun redenen. De voornaamste is dat ze denken dat er ergens wat te halen valt in de vorm van geld of bruikbare informatie. Dit is natuurlijk ter strengste verboden en niet toegestaan volgens de wet, alleen zijn hackers vaak moeilijk of zelfs niet te traceren. Maar is hacken altijd verboden? Een Pro Deo advocaat uit Haarlem legt het even uit wanneer het wel en niet is toegestaan.

Niet toegestaan

Hacken wordt over het algemeen gezien als iets strafbaars. Iemand ‘breekt in’ bij ander via een internetverbinding en komt dus op plekken waar hij helemaal niet hoort te komen. Helaas wordt hacken op grote schaal gedaan en zijn dit vaak personen die in de anonimiteit leven. Hackers zijn vaak slimme personen die uit de handen van politie en justitie blijven omdat ze helemaal geen sporen achterlaten. Daardoor is het ook bijna nooit te achterhalen wie er achter een hackoperatie zit. Soms zijn er ook hele grote groepen die aan hacken doen. Zij vallen soms overheidsinstanties, banken of grote winkelketens aan om aan geheime informatie te komen. Soms gaan hackers zo ver dat ze andermans financiën kunnen beheren en dus alles naar hunzelf kunnen sluizen. Dit zijn natuurlijk heftige voorbeelden, maar is hacken dan nooit toegestaan?

Wel toegestaan

Normaal gesproken is hacken dus altijd verboden, maar er is een uitzondering op de regel en dat is wanneer een misdaad aan de kaak wordt gesteld. Er mag dan geen schade worden aangericht bij de andere partij. Een andere mogelijkheid is als je toestemming hebt van de eigenaar van een bepaalde server. Natuurlijk moet je dan wel kunnen aantonen dat je die dan wel hebt, want anders wordt het niet getolereerd. Een servereigenaar kan namelijk iets anders besluiten dan een webbeheerder. Mocht je zelf dus ooit in die situatie terechtkomen dat weet je nu hoe de vork in de steel zit.